Juridiskā informācija:
Mājas lapas turētājs:

GÖLLNER SPEDITION GMBH & CO. KG, Internationale Spedition
Kräher Weg 11
D-31582 Nienburg

Uzņēmuma vadītājs:
Christian Göllner

Jurisdikcija: Nienburg/Weser
Tirdzniecības registrs-Nr.: 21384 Amtsgericht Walsrode
Nodokļu Nr. 34/202/10509
PVN Nr. DE 116 162 148

E-Mail: info@goellner-spedition.eu
Internet: www.goellner-spedition.eu

Paziņojums par atbildību:
Šajā mājas lapā izvietotā informācija ir rūpīgi pārbaudīta un tiek nepārtraukti aktualizēta.
Tomēr nav iespējams garantēt pilnīgu izvairīšanos no kļūdām un pilnīgu precizitāti, kas attiecas uz sniegtajiem datiem. Jebkura atbildība par radītajiem zaudējumiem, kas radušies tieši vai netieši šīs mājas lapas lietošanas gadījumā, tiek izslēgta, ja tā nav ar apzinātu ļaunprātīgu nolūku.

Atbildīgs par saturu:
Christian Göllner, Kräher Weg 11, D-31582 Nienburg/Weser

Autortiesības:
Visas tiesības aizsargātas. Teksts, attēli, grafikas un to izvietojums Göllner Spedition mājas lapā ir pakļauti autortiesību aizsardzībai. Mēs norādām, ka attēli, kurus satur mājas lapa,daļēji pakļaujas trešās personas autortiesībām. Šīs mājas lapas saturs nav kopējams, izplatāms, izmaināms komerciāliem mērķiem, kā arī nav ļauta piekļuve trešajām personām.

Visparējā datu aizsardzības deklarācija
Lietojot mūsu mājas lapu, Jūs aplieciniet sekojoši aprakstīto datu iegūšanas, apstrādāšanas un lietošanas noteikumu ievērošanu. Mūsu mājas lapu var apmeklēt iepriekš nereģistrējoties. Dati, kā piemēram skatītās lapas, resp. skatīto failu nosaukumi, datums un pulksteņlaiks tiek saglabāti uz servera statistikas mērķiem, taču dati netiek automātiski saistīti ar Jums. Personīgie dati, īpaši vārds, adrese vai e pasta adrese tiek iespēju robežās fiksēta tikai brīvprātīgi. Bez Jūsu piekrišanas nenotiek datu nodošana trešajām personām.

Quelle: Avots: Paraugs- datu aizsardzības deklarācija no anwalt.de