Akcininkų atsakomybė

 • Patenkintas klientas – tai mūsų ir mūsų darbuotojų pagrindinis tikslas.
 • Prioritetu laikome suderėtas sutarties sąlygas. Tai neatskiriama nuo mūsų kokybės bei kainų politikos. Tiek akcininkai, tiek darbuotojai stengiasi išsaugoti ryšį su klientu.
 • Klaidas Göllner Spedition laiko pamokomis ateičiai.
 • Kiekvienas/a darbuotojas/a yra atsakingas už savo darbo kokybę.
 • Tokia įmonės filosofija yra pagrindas ir kryptis visiems darbuotojams.
 • Akcininkai skatina ir remia vidinę komunikaciją tarp darbuotojų tiek skyriuose tiek padaliniuose.
 • Akcininkai atsižvelgdami į šeimos verslo galimybes remia nuolatinį darbuotojų mokymą ir tobulinimą.
 • Kokybės užtikrinimas įmonėje yra pagrindinė visų lygių darbuotojų užduotis.
 • Kokybiniams tikslams pasiekti įdiegta kokybės užtikrinimo sistema susidedanti iš  paslaugų koordinavimo,  įvertinimo ir jų tobulinimo.
 • Kokybės užtikrinimo sistema yra nuolat kintanti ir pritaikoma prie aktualių reikalavimų.
 • Akcininkai neša pilną atsakomybę už priimtus susitarimus ir įmonės išorinę komunikaciją.
 • Göllner Spedition ateityje planuoja savo veiklos plėtrą, pradedant nuo  jau dabar teikiamų paslaugų  iki naujo plataus spektro  logistikos paslaugų tiekėjo.
 • Ir toliau tęsime virsmą iš įprasto- ar baldų vežėjo  į multimodalinių logistikos paslaugų tiekėjo.
 • Įmonė liks ir toliau prie savo įprastų klientų grupių, tačiau ieškos ir naujų, dar neaptarnautų klientų tikslinių grupių.
 • Įmonė ir toliau investuos į anksčiau paminėtus planus. Pačiu vertingiausiu „kapitalu“ lieka ilgamečiai įmonės darbuotojai.
 • Göllner Spedition ir toliau lieka šeimos įmone, kuri prisitaiko prie ateities reikalavimų.