Göllner grupei svarbu kokybė, tvarumas ir resursų tausojimas.

Todėl turime daugelio sričių veiklos sertifikatų. Šiuo neutralios trečios šalies   patvirtinimu  dokumentuojame  savo kokybę  klientui ir taip  įgauname pasitikėjimą. Atsakingai dirbdami užkertame kelią klaidoms,išsaugome gerą reputaciją.  Ir ne vien tik tai: efektyvus išteklių- laiko ir žinių panaudojimas  ženkliai sumažina išlaidas. Kaip pervežimo kompanija dirbame tarptautiniu mastu, todėl šiais globalizacijos laikais įdiegiame  ir sertifikuojame pasaulyje atitinkančius standartus. Mes norime ir privalome reaguoti į klientų ir verslo partnerių reikalavimus. Sertifikuotų paslaugų poreikis, ypač pervežimo įmonėje, nuolat auga. Remiantis 2009 metų „Institute for Marketing Research“ tyrimu, 86 procentai klientų rinktūsi sertifikuotas paslaugas, procesus ir produktus ir už tai mokėtų daugiau. Mums svarbu, kad  klientams mūsų  teikiamos paslaugos, jų  saugumas ir kokybė atitiktų skaidrumo kriterijus.

Žemiau rasite mūsų svarbiausius sertifikatus su trumpais aprašymais. Išsamesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į mus tiesiogiai.

Sertifikatas ISO 14001:2004

 Efektyvus resursų panaudojimas:

Aplinkosaugos samprata  yra neatskiriama nuo kiekvienos perspektyvios įmonės. Tarptautinis standartas  ISO 14001:2004 suteikiamas aktyvioms, šioje srityje veikiančiomis bei aplinkos apsaugos valdymo sistemą įsidiegusioms įmonėms. Ši valdymo sistema leidžia ne tik patenkinti klientų lūkesčius, bet ir optimaliai naudoti resursus ir tuo ženkliai sumažinti vartojimą bei kaštus. Aplinkosaugos valdymo sistemos pagal ISO 14001:2004 įdiegimas pradedamas nuo visu tobulinimo reikalaujančių sričių sąrašo. Čia atkreipiame dėmesį  tiek  į  ekonominius tiek į gamtosauginius aspektus. Tokiais valdymo įrankiais palaipsniui siekiame tolimesnio vystymosi.

Sertifikatas ISO 9001:2008

Pripažinimas pasaulyje:

 

Pasaulyje pripažinta  ISO 9001:2008 yra kokybę ir laipsnišką tobulėjimą procesuose ir sistemoje apibrėžianti norma. Ji leidžia visų rūšių organizacijoms susikurti tik jiems pagal individualų poreikį reikalingą valdymo sistemą.

HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points

 Rizikų valdymas maisto pramonėje:

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) planas apima optimalią maisto ir pašarų gamintojų rizikų  valdymo sistemą. Jos pagrindu imama  tarptautinė Codex Alimentarius Commission dre Food  and Agricultural Organisation (FAO). Čia atsižvelgiama į įstatyminius nurodymus. Be pagrindinių higieninių sąlygų maisto produktams čia fiksuojami ir įvertinami kiekvieno proceso mikrobiologiniai, fizikiniai ir cheminiai pavojai. Aptikus ir išaiškinus kritines vietas (CCPs) gamyba ir logistika pajėgi sumažinti pavojus ir vartotojui garantuoti sveiką ir abejonių nekeliantį produktą.

SQAS – Safety and Quality Assessment System

Sauga ir kokybė transporto įmonėje

 

Safety and Quality Assesstement System (SQAS) sistema pasiteisino kaip plačiai apimanti paslaugų transporto įmonėje kontrolės priemonė. Tikrinimo kriterijų atnaujinimas iš Europos chemijos pramonės asociacijos (CEFIC) pusės dar labiau padidino jos reikšmę gatvių transportui, bakų vidaus valymui, logistikai bei prekybai chemijos parmonėje. SQAS užtikrina darbuotojų, gyventojų ir aplinkos apsaugą. Tikrinama laikymasis pradedant  įstatyminiais  reikalavimais   iki ISO 9001:2000 normų laikymosi. ISO  14001  sertifikavimo normos yra taipogi įdiegtos. Europoje pripažintas  SQAS ženklas liudija apie aukščiausius  kokybės, aplinkos ir saugumo standartus mūsų įmonėje.

DIN EN 16258

Ši Europinė norma nustato vieningą energijos sunaudojimo  ir  šiltnamio dujų emisijos  transporto paslaugų sektoriuje skaičiavimo ir deklaravimo metodą. Ji galioja transporto paslaugoms asmenų, prekių, pavyzdžiui  geležinkeliais, pervežimams pagal kliento užsakymą. Norma apima: sąvokas, esmines kryptis,  skaičiavimo metodus ir pavyzdžius, taip pat nurodymus deklaravimui. Ji sukurta pragmatišku ir moksliškai pagrįstu pagrindu ir todėl yra prieinama kiekvienam iš plataus naudotojų rato. Šio metodo naudotojai yra asmenys ir organizacijos, kurie norėdami kiekybiškai išplėsti transporto paslaugas nori pereiti prie standartizuotos procedūros, pvz.- transporto įmonė (asmenų arba  krovinių pervežimas),

transporto paslaugų tiekėjai(logistika, kelionių organizatoriai), arba – užsakovai (ekspeditoriai, keleiviai). Šią europinę normą nustatė CEN/TC 320/WG 10 dalyvaujant Vokietijos ekspertams.

AMÖ – Fachbetrieb

Die Spedition Göllner ist Mitglied in einem regionalen Fachverband des Bundesverbandes Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.
Der Betrieb wurde hinsichtlich der Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Berufszugangsbestimmungen – Fachkunde, Leistungsfähigkeit und persönliche Zuverlässigkeit – behördlich überprüft.