Komerclikums

“Komerclikums Federālais tiesību akts III daļa, klasifikācijas nummurs 4100-1, pārskatītā versija, kura tika izmainīta ar 22.decembra 2015, 3. pantu (BGBl. I S. 2565).“

Aktualitāte: pedējo reizi mainīts pēc Art. 8 G v. 20.11.2015 I 2029

Pilnīgs Komreclikums atrodams izmantojot šo linku:  http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/BJNR002190897.html

Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR)

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TRANSPORTRECHT E.V. ir bezpeļņas zinātiskā biedrība, kas sev izvirzījusi uzdevumu, atbalstīt Vācijas un starptautisko transporta tiesību attīstību zinātnes un visu ar transportu saistīto pušu interesēs.

Par AUTOPĀRVADĀJUMU LIKUMU lasiet šeit.

Tālāku informāciju Jūs atradīsiet šeit: http://www.transportrecht.org

Esam Vācijas Ekspedīciju- un Loģistikas apvienības (Deutscher Speditions- und Logistikverband e. V.) biedri

Vācijas, raugoties no uzņēmējdarbības atrašanās vietas, konkurētspēju lielā mērā nosaka ekspedīcijas-un loģistikas nozares kompetence, kā arī autoceļu, dzelzceļa, jūras un iekšzemes ūdensceļu, avio transporta kapacitāte un to pārdomāta sasaiste loģistikas ķēdē.

Ekspedīcijas- un loģistikas uzņēmējdarbība kā trešā nozīmīgākā Vācijas ekonomikas nozare, nodrošina globālo tirdzniecības pieaugumu, jo bez loģistikas nevar pastāvēt nedz produktīva ražošana, nedz tirdzniecība. Ekspeditori un loģistikas pakalpojumu sniedzēji ir „ satiksmes arhitekti“. Tie organizē preču nosūtīšanu pa visu pasauli, iesaistot visus transportēsanas veidus.

Par Vācijas Ekspedīciju- un Loģistikas apvienību (DSLV) lasiet šeit.