Uzņēmuma vadības atbildīgā deklarācija

 • Apmierināts klients ir visu mūsu pakalpojumu un darbinieku primārais mērķis.
 • Klienta vēlmju izpilde, par ko esam vienojušies pirms sadarbības ar klientu, ir absolūta prioritāte. Tas saskan ar mūsu kvalitātes un cenu politiku.
 • Uzņēmuma vadības un darbinieku/-ču darbības pamats ir lojalitāte klientam.
 • Kļūdas darbībā nedrīkst ietekmēt attiecības ar klientu. Kļūdas sniedz informāciju par to, kas nākotnē vēl pilnveidojams. Kļūdas ir, lai mēs no tām mācītos.
 • Katrs/-a darbinieks/-ce ir atbildīgs/-a par sava darba kvalitāti.
 • Šī uzņēmuma filosofija vienlaikus ir uzņēmuma vadlīnija un kalpo darbinieku/-ču orientācijai.
 • Uzņēmuma vadība pieprasa un atbalsta darbinieku/-ču interno komunikāciju un komunikāciju starp nodaļām un uzņēmumiem.
 • Uzņēmuma vadība atbalsta darbinieku/-ču izglītību un tālākizglītību ģimenes uzņēmuma iespēju robežās.
 • Kvalitātes nodrošināšana uzņēmumā ir galvenais visu nozaru darbinieku/-ču uzdevums.
 • Lai sasniegtu kvalitātes mērķus, tiek piemērota strukturēta kvalitātes nodrošināšanas sistēma efektīvai pakalpojumu pārvaldībai, novērtēšanai un uzlabošanai visā to sniegšanas laikā.
 • Kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir dinamiska un nemitīgi tiek pielāgota mainīgajām uzņēmuma prasībām.
 • Uzņēmuma vadība uzņemas atbildību par visu pieņemto vienošanos izpildi savu uzņēmumu ietvaros un sadarbībā ar citiem uzņēmumiem.
 • Göllner Spedition tuvākajos gados plāno tālāku dinamisku attīstību, pilnveidojoties no uzņēmuma darbības pirmsākumiem līdz loģistikas pakalpojumu sniedzējam, kas atptver visas klasiskās un “jaunās” ekspedīcijas segmentus.
 • Tiks turpināta aizsāktā uzņēmuma izaugsme no vienkārša mēbeļu ekspeditora un tipiska pārvadātāja ar savu autoparku uz multimodālu loģistikas pakalpojumu piedāvātāju.
 • Uzņēmums turpinās ciešu sadarbību ar klientu grupu, kas atbilst esošajai mērķauditorijai un vienlaikus pievērsīsies pavisam jaunām, līdz šim neaptvertām mērķauditorijām.
 • Göllner Spedition investēs daudz vairāk līdzekļus iepriekš- un tālāk minētajos projektos. Tomēr pats dārgākais “kapitāls” ir mūsu ilggadējie darbinieki/-ces.
 • Göllner Spedition arī nākotnē paliks dinamisks ģimenes uzņēmums, kurš iet kopsolī ar nākotnes prasībām un neskatoties uz tām, mēģina noteikt savus standartus.