Jūs drīkstat mūs turēt pie vārda

Tāds loģistikas uzņēmums kā Göllner Grupa, Jums var piedāvāt vairāk nekā tikai transporta
pakalpojumus no punkta A līdz punktam B. Jau sākot no vienas kartona kastes līdz pat pilnām mašīnām, mēs piedāvājam visaptverošu pakalpojumu paleti. Paralēli mūsu pašu autoparkam, izmantojam arī citas kravu transportēšanas iespējas – dzelzceļu, iekšzemes ūdenstransportu, aviotransportu un jūras konteineru pārvadājumus.

Nākotnes Eiropa Göllner Grupai jau šobrīd ir realitāte.
Eiropa mums ir no Grieķijas līdz Norvēģijai un no Portugāles līdz Urāliem.

Kontakti

Göllner Spedition SIA

Tel. +371 6 7 514 725
E-Mail: riga@goellner-spedition.eu
www.goellner-spedition.lv

Piedāvājumu palete

 Konsultācijas transporta jautājumos
Jūsu vajadzībām atbilstošas loģistikas plānošan
• Uzņēmumu un ražotņu pārvietošana
• Nepieciešamo atļauju un sertifikātu kārtošana

Autotransporta pakalpojumi

 • Iekšzemes/starptautiskie
 • Saliktās kravas
 • Daļēji pilnās un pilnās kravas
 • Kravu līnijas konkrētos maršrutos
 • Bīstamo kravu pārvadājumi, izmantojot speciāli aprīkotas automašīnas un apmācītu personālu
 • Sekošana sūtījumiem tiešsaistē izmantojot autotālruni
 • Saudzīga kravu transportēšana pateicoties tam, ka automašīnas ir aprīkotas ar pneimatiskajām balstiekārtām.
 • Iedzīves pārvietošana un mēbeļu transportēšana/ arī atsevišķu mēbeļu transporti

Pārvadājumi pa dzelzceļu

 • Garantēti piegādes termiņi
 • Iekraušana, izmantojot mūsu dzelzceļa pievadu, tieši konteinerā vai konteinera mašīnā

Kombinētie pārvadājumi

Apkārtējai videi draudzīga dzelzceļa un autotransportēšanas ceļu apvienošana mums nozīmē:

 • pirms- un pēctransports ar autotransportu
 • transporta pamatposms pa dzelzceļu
 • piem. konteinera mašīna vai treileris kravas vilcienā

Tie ir mūsdienīgi, apkārtējo vidi un resursus saudzējoši transporta ceļi.