Sagatavots ceļam Nākotnē

Mēs garantējam vajadzīgo produktu piegādi īstajā laikā, labākajā kvalitātē, īstajā daudzumā un īstajā vietā. Mēs kopā ar visdažādāko nozaru ražošanas uzņēmumiem esam izstrādājuši un realizējam vairākas visaptverošas loģistikas koncepcijas. Ar loģistiku mēs saprotam uz nākotni virzītus visaptverošus transporta iespēju risinājumus, izvairoties no liekiem pārvadājumiem.

Lai risinātu loģistikas projektus visās transporta un kravu uzglabāšanas loģistikas jomās, Göllner Spedition piedāvā apmācītu un uzticamu personālu. Tāpat savā darbībā mēs konsekventi ievērojam tiesiskās prasības, kas attiecas uz, piemēram, bīstamo kravu pārvadāšanu, u.c..

Katrs projekts tiek realizēts piedaloties nelielai projekta izstrādes grupai, kas klientam nodrošina tiešu pieeju projekta vadītājam un pārējiem loģistikas projekta līdzstrādniekiem.

Projekta realizētājiem ir sava iekšējā sakaru sistēma, kas novērš trešās personas piekļuvi aktuālajam projektam.

Kontakti

Göllner Spedition SIA

Tel. +371 6 7 514 725
E-Mail: riga@goellner-spedition.eu
www.goellner-spedition.lv

Mūsu pakalpojumi

City-loģistika

Lieki nenoslogojot vecpilsētu un vienlaikus padarot mūsu pakalpojumus cik iespējams videi draudzīgus, nogādājam Jūsu sūtījumu mūsu noliktavā pilsētas pievārtē, kur to atbilstoši Jūsu vēlmēm sakomplektējam tālāktransportam. Tādējādi Jūsu sūtījums piegādes vietā tiek nogādāts nevis ar vairākām atsevišķām piegādēm, bet vienkopus un Jums vēlamā laikā, atvieglojot Jūsu darbu. Mūsu sadarbība ar vairāk kā 74 loģistikas uzņēmumiem visā Vācijā nodrošina mērķtiecīgu un pārdomātu kravu plūsmas sasaisti.

Projektu izstrāde

Diendienā tiek ražots miljoniem stikla pudeļu un burciņu. Dabai draudzīgs iepakojums pieprasa drošu un raitu transportēšanu, kas iespējama tikai savlaicīgi un rūpīgi plānojot.

Starptautiskās izstādes

Mēs piedāvājam ne tikai piemērotu spēkratu kā mobīlo izstādes stendu. Vienlaikus mēs piedāvājam iekārtot Jūsu stendu, piegādāt nepieciešamos izstādes eksponātus un izplānot maršrutu, tsk. nokārtot nepieciešamās formalitātes, kā Vācijā, tā ārpus Vācijas robežām. Automašīnas pārsegu izstādē piedāvājam izmantot kā reklāmas laukumu.

Komisionēšana

Jums plānojas izmaiņas? Mēs tām radīsim risinājumu! Ja Jums paredzama jaunu produktu ieviešana vai produktu nomaiņa, mēs Jums palīdzēsim lieki nezaudēt laiku un ieviesīsim apritē jauno produktu. Ar mierīgu sirdsapziņu Jūs varat mums uzticēt visu nepieciesamo preču komisionēšanas koordinēšanai!

Transportēšanai pa jūru atbilstošs iepakojums

Neskatoties uz augošo tendenci jūras kravas transportēt konteineros, izšķiroša loma transportējot pa jūras ceļiem, ir atbilstošam kravas pakojumam. Hamburgas brīvostā mēs iepakosim Jūsu eksporta sūtījumu speciālās transportēšanai pa jūras ceļiem paredzētās kastēs par ļoti draudzīgu cenu. Labprāt mēs sagatavosim tieši Jums domātu piedāvājumu!

Marķēšana un neitralizēšana

Tie ir tikai divi svarīgi pakalpojumi, ko ar īpašu rūpību veic mūsu noliktavas darbinieki. Papildus tam, noliktavas ikdienas darbs noliktavas telpās saistās ar paletēšanu, ieplēvošanu, paraugu ņemšanu, marķēšanu, šķirošanu. Un tas viss mūsu ierastajā kvalitātē.

Distribūcija: realizācijai nokomplektēts preču sortiments

Pēc Jūsu norādem mēs komplektējam vēlamo preču sortimentu.Mēs komplektējam vēlamos atrikulus importa- vai eksporta noliktavā, iepakojam attiecīga izmēra kartona kastēs ar zīdpapīru, pievienojot preces lietošanas instrukciju un cenu zīmi. Jums pašiem to atliek tikai pārdot!

Key-Account-menedžments

Lai realizētu Jūsu loģistikas projektus, Göllner-Spedition piedāvā apmācītu un uzticamu personālu. Tas attiecas uz visām transporta- un noliktavu loģistikas jomām. Tāpat savā darbībā mēs konsekventi ievērojam tiesiskās prasības ( piem. bīstamo kravu pārvadāšanu, u.c.).
Katrs projekts tiek realizēts piedaloties nelielai projekta izstrādes grupai, kas klientam nodrošina tiešu pieeju projekta vadītājam un pārējiem loģistikas projekta līdzstrādniekiem.
Projekta realizētājiem ir sava iekšējā sakaru sistēma, kas novērš trešās personas piekļuvi aktuālajam projektam.

Papes kartonu un plastikas folliju savākšana

Pašsaprotami, ka iepakojumu, kas izmantots preci transportējot un realizējot, mēs ņemam atpakaļ. Iepakojumu, atbilstoši materiālam, mēs savācam un nododam otrreizējai pārstrādei. Mēs aicinām arī Jūs, saudzējot dabu, jautāt mums sakarā ar iepakojumu savākšanu un nogādi otrreizējai pārstrādei.

Online-sistēmas loģistika

ONLINE sistēmas loģistika ir visā Eiropā darbojošo vidējo uzņēmumu kopdarbība.
No mūsu daudzpusīgā piedāvājuma Jūs varat izvēlēties atbilstoši Jūsu loģistikas prasībām piemeklētu pakalpojumu:

  • ONLINE Speed Cargo: visu Vācijas teritoriju aptverošā 24/48 stundu salikto kravu piegādes sistēma
  • ONLINE Premium Cargo: noteiktu piegādes termiņu ievērošana
  • ONLINE Express Cargo: piegāžu serviss steidzamiem sūtījumiem
  • ONLINE iepirkumu Cargo: uzticama iepirkumu loģistika ievērojot noteiktus piegādes laikus
  • ONLINE International: visas Eiropas pieslēgums sistēmas satiksmei

Jūsu priekšrocība ir visaptverošs serviss no viena piedāvātāja. Saliktās kravas, ekspress sūtījumi, iekšzemes vai starptautskie pārvadājumi, lielāki vai mazāki apjomi: Jūsu ONLINE-Sistēmpartneris vienkārši un efektīvi par atraktīvu cenu risina visas Jūsu ar transportu saistītās problēmas.

Automobiļu ražošanas industrijas-loģistika

Mēs piegādājam „Just in sequence“
un garantējam optimāli piemeklētu loģistiku automobiļu industrijai.
Automobiļu industrijas prasības un pakalpojumu spektrs šobrīd ir ļoti mainījies. Sākotnējā transportēšanas būtība ir kļuvusi par loģistikas īpašu darbības lauku:

  • Göllner Spedition piegādā nepieciešamās detaļas – just in sequence –  auto industrijai. Paralēli mēs rūpejamies par visiem ar to saistītajiem procesiem- uzglabāšanu, starpnoliktavu uzglabāšanu, servisu piegādātājiem, lietota iepakojamā materiāla izvešanu un protams arī kvalitātes kontroli.
  • Mēs piegādājam saņēmējiem nepieciešamās visdažādākās rezerves daļas un materiālus. Tai skaitā arī kravas-, vieglo automobiļu un motociklu katalizatorus.
  • Pamatojoties uz mūsu ilggadējo sadarbību ar piegādātājiem, mēs varam nodrošināt optimāli pielāgotu loģistiku. Termins – Just in sequence – arī attiecībā uz produktiem un kravām ir trāpīgi izvēlēts.
  • Mūsu loģistikas nodaļa priecāsies par Jūsu pieprasījumiem un jauniem izaicinājumiem.

Pieaugot automobiļu skaitam, palielinās gaisa piesārņojums. Izmantojot automobiļus ar katalizatoriem, tiek palīdzēts uzturēt vides piesārņojumu normas robežās. Ņemot vērā pētniecību un attīstību rūpniecības industrijā, jaunākās paaudzes kravas transportlīdzekļos sagaidāmi jau integrēti katalizatori. Ilggadēji sadarbojoties ar šīs ražošanas industrijas pārstāvjiem, arī šeit mēs garantējam atbilstošu loģistiku.